Kultur

Eining kultur består av kulturskule, bibliotek, generelt kulturarbeid, nærmiljø og frivillige lag og organisasjonar og kulturtorg.

Saman ynskjer vi å yta gode tenester og tilbod til alle innbyggjarar, tilreisande og lokalt næringsliv. Vi skal bidra med det vi kan for at Sund skal halda fram med å vera ein attraktiv kommune å bu og arbeida i, og koma på besøk til.

Kultur har gjennom biblioteket, kulturskulen, generelt kulturarbeid, kontakt med mange innbyggjarar, organisasjonar, institusjonar og bedrifter. Vi har også samarbeid og kontakt i regionen, staten og internasjonalt gjennom ulike prosjekt og tiltak.

Gammalt naust i Sund - Klikk for stort bilete

Sist endra 01.02.2017
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 21
Mobil :
915 20 620
E-post :
laila.klemetsaune@sund.kommune.no
Bunnhjørne
Aktuelt
Login for redigering