Sjølvbetening - skjema og tenester

Her finner du ein oversikt over skjema som Sund kommune har tilgjengeleg per i dag. Noen av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og sendes inn direkte. Papirversjoner må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Skjemakategoriar

Barn og familie Skattar og avgifter
Bustad og eigedom Skule og utdanning
Helse og Sosial Søk på stilling
Kultur og fritid Ymse
Næring
Login
Generell informasjon
Login for redigering