Formannskapet

 

Formannskapet vert vald av og blant kommunestyret sine medlemer, og har 7 medlemer.  Formannskapet fungerer som eit "førebuingsorgan" for kommunestyret, m.a. i økonomi- og budsjettsaker.  På nokre saksområde har formannskapet fått fullmakt frå kommunestyret til å gjera endeleg vedtak. Formannskapet har ca 15 møte pr år.  Også formannskapsmøta er opne for publikum, men kan lukkast i saker som ikkje er offentlege pga. teieplikt eller av  andre grunnar.

Medlemmer Sund Formannskap 2015-2019
Medlemmer Sund Formannskap 2015-2019
PartiNamnE-postMobil
HøgreOrdførar Kari-Anne Landrokal@bkkfiber.no99245694
HøgreVaraordførar Nils Kåre Skogenils.skoge@telle-tre.no93438691
HøgreJørgen Kauslandjorgen.kausland@sund.kommune.no90968686
FRPMay Elin Limevågmay_lime@hotmail.com92464789
APJogeir Sognnæsjogeir61@gmail.com91816155
APSandra Henriksen Valskogsandra.valskog@gmail.com41658302
SPKjell Arve Vorlandkjell.arve.vorland@dns.no95295873

 

 

Publisert av Irene Kristin Melkevik. Sist endra 08.04.2016 14:39