Planutval Kommunestyret Formannskapet Ordførar Kontrollutvalet Administrasjonssjef SNU SLN Administrasjonsutval, arbeidsmiljøutval, tingingsutval