Kommunestyret i Sund

 Sund kommune har omlag 7000 innbyggjarar og kommunestyret er samansett av 21 medlemmar.

Kommunestyret  er det øvste organet i kommunen og vert vald av kommunen sine innbyggjarar med røysterett ved kommunestyrevalet kvart 4. år.  Kommunestyret i Sund har 21 medlemer.  Kommunestyret har ca 10 møter i året. Det vert sett opp halvårlege møteplanar, som du finn på heimesida. Møta vert vanlegvis haldne på kommunehuset og er opne for publikum.

Radio Sotra overfører møta direkte på lokalradioen.

 

 

 

Kontakt

Kari-Anne  Landro
Kari-Anne Landro
Ordførar
Telefon: 56327557
Mobil: 99245694