Kommunestyret i Sund

 Sund kommune har omlag 7000 innbyggjarar og kommunestyret er samansett av 21 medlemmar.

Kommunestyret  er det øvste organet i kommunen og vert vald av kommunen sine innbyggjarar med røysterett ved kommunestyrevalet kvart 4. år.  Kommunestyret i Sund har 21 medlemer.  Kommunestyret har ca 10 møter i året. Det vert sett opp halvårlege møteplanar, som du finn på heimesida. Møta vert vanlegvis haldne på kommunehuset og er opne for publikum.

Radio Sotra overfører møta direkte på lokalradioen.

Medlemmer Sund kommunestyre 2015-2019
Medlemmer Sund kommunestyre 2015-2019
PartiNamnE-postTelefonStad
HøgreOrdførar Kari-Anne Landrokari.a.landro@sund.kommune.no99245694Skogsvåg
HøgreVaraordførar Nils Kåre Skogenils.skoge@telle-tre.no93438691Skogsvåg
HøgreJørgen Kauslandjorgen.kausland@sund.kommune.no90968686Skogsvåg
HøgreKathrine Kallestadkathrine.kallestad@bkkfiber.no95781703Glesvær
HøgreRobert Kaupand Sælerobert.saele@gmail.com90993957Klokkarvik
HøgreRudolf Helge Krondorferrudolf.krondorfer@gmail.com91806279Klokkarvik
HøgrePer Rune Eikesethper@eikeseth.net93219898Klokkarvik
ApJogeir Sognnæsjogeir61@gmail.com91816455Steinsland
ApSandra Henriksen Valskogsandra.valskog@gmail.com41658302Skogsvåg
ApØrjan Telleorjantelle@yahoo.com97110325Tælavåg
ApKim Dale Eidekimdaleeide@hotmail.com47800900Glesvær
ApPernille Thormodsenpernillethormodsen@hotmail.com93053734Klokkarvik
ApAmir Mohammad Saffaamir.m.saffa@hotmail.com48075369Glesvær
FrPSvein Otto Jacobsensvein@sydvestmedia.no93638223Klokkarvik
FrPKenneth Eidekenneth.eide@bkkfiber.no93457735Skogsvåg
FrPMay Elin Limevågmay_lime@hotmail.com92464789Klokkarvik
SpKjell Arve Vorlandkjell.arve.vorland@dns.no95295873Skogsvåg
SpKarstein Goltenkgolten@gmail.com97572946Skogsvåg
KrFBeate Husabeate.husa@gmail.com92683771Skogsvåg
VElizabeth Toft Erichsenelizabethtofterichsen@gmail.com47338178Steinsland
SvSymphorien Pombesymphorienpombe@yahoo.no47840409Klokkarvik

 

 

 

Sist endra 06.04.2017

Kontakt

Kari-Anne  Landro
Kari-Anne Landro
Ordførar
Telefon: 56 32 75 57
Mobil: 992 45 694
Oddlaug Hansen
Oddlaug Hansen
Leiar av politisk sekretariat
Telefon: 56 32 75 54