Forvaltningsstyret

Forvaltningsstyret har fleire funksjonar, m.a. er det kommunen sitt planutval, klagenemnd etter forvaltningslova § 28 og klientutval for handsaming av klager på administrative einskildvedtak der statleg organ er klageinstans.  Utvalet vert vald av kommunestyret, og har 5 medlemer.  Planutvalet har ca 10 møte pr. år, og møta er opne for publikum. Klientsaker vert alltid handsama i lukka møte. 

Medlemmer i Forvaltningsstyret 2015-2019
Parti Namn E-post Mobil
FRP Leiar Svein Otto Jacobsen svein@sydvestmedia.no 93638223
H Nestleiar Kathrine Kallestad kathrine.kallestad@bkkfiber.no 95781703
V Karsten Kleppe karsten.kleppe@gmail.com 90660070
SP May Britt Hevrøy may.britt.hevroy@gmail.com 91683328
AP Ørjan Telle orjantelle@yahoo.com 97110325

 

 

Publisert av Irene Kristin Melkevik. Sist endra 08.04.2016 15:15