Forvaltningsstyret

Forvaltningsstyret har fleire funksjonar, m.a. er det kommunen sitt planutval, klagenemnd etter forvaltningslova § 28 og klientutval for handsaming av klager på administrative einskildvedtak der statleg organ er klageinstans.  Utvalet vert vald av kommunestyret, og har 5 medlemer.  Planutvalet har ca 10 møte pr. år, og møta er opne for publikum. Klientsaker vert alltid handsama i lukka møte. 

Medlemmer i Forvaltningsstyret 2015-2019
Medlemmer i Forvaltningsstyret 2015-2019
PartiNamnE-postMobil
FRPLeiar Svein Otto Jacobsensvein@sydvestmedia.no93638223
HNestleiar Kathrine Kallestadkathrine.kallestad@bkkfiber.no95781703
VKarsten Kleppekarsten.kleppe@gmail.com90660070
SPMay Britt Hevrøymay.britt.hevroy@gmail.com91683328
APØrjan Telleorjantelle@yahoo.com97110325

 

 

Publisert av Irene Kristin Melkevik. Sist endra 08.04.2016 15:15