Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN)

Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN) er eit fast utval i kommunen. Saksgruppa er eit førebuingsorgan for saker som skal til endeleg handsaming i kommunestyret.

Saksgruppe næring og utvikling har 5 medlemmar. Medlemmane vert valde av kommunestyret for valperioden. 

Saksgruppa har vanlegvis 6 - 7 møte pr. år, og møta er opne for publikum.

Medlemmer Saksgruppe Levekår og Nærmiljø 2015-2019
Parti Namn E-post Telefon Stad
H Robert Kaupang Sæle robert.saele@gmail.com 90993957 Klokkarvik
H Rudolf Krondorfer rudolf.krondorfer@gmail.com 91806279 Klokkarvik
V Ellen Pedersen ellen@bogens.no 95781704 Glesvær
AP Pernille Thormodsen pernillethormodsen@hotmail.com 93053734 Klokkarvik
SV Symphorien Pombe symphorienpombe@yahoo.no 47840409 Klokkarvik