Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN)

Saksgruppe levekår og nærmiljø (SLN) er eit fast utval i kommunen. Saksgruppa er eit førebuingsorgan for saker som skal til endeleg handsaming i kommunestyret.

Saksgruppe næring og utvikling har 5 medlemmar. Medlemmane vert valde av kommunestyret for valperioden. 

Saksgruppa har vanlegvis 6 - 7 møte pr. år, og møta er opne for publikum.

Medlemmer Saksgruppe Levekår og Nærmiljø 2015-2019
Medlemmer Saksgruppe Levekår og Nærmiljø 2015-2019
PartiNamnE-postTelefonStad
HRobert Kaupang Sælerobert.saele@gmail.com90993957Klokkarvik
HRudolf Krondorferrudolf.krondorfer@gmail.com91806279Klokkarvik
VEllen Pedersenellen@bogens.no95781704Glesvær
APPernille Thormodsenpernillethormodsen@hotmail.com93053734Klokkarvik
SVSymphorien Pombesymphorienpombe@yahoo.no47840409Klokkarvik
Sist endra 27.09.2017