Politikk

På desse sidene finn du informasjon om politisk verksemd i Sund kommune.

Oddlaug Hansen er leiar av politisk sekretariat. Ho kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om vedtak som er gjort i politiske organ.

Kontakt

Eva Marit Telle Hamre
Leiar servicekontoret
Telefon: 56327550
Mobil: 99290750