Planinnsyn

Sjølvbetjeningsløysning på nett der alle arealplanar i kommunen presenterast samla.

Gå til planinnsyn for Sund

 Her kan både gjeldande- og planar under arbeid presenterast saman med:

  • Opplysningar om planens status i planprosessen
  • Aktuelle plandokumenter

Planregister støtter krav ny plan- og bygningslov set til kommunane sin registrering og forvalting av digitalt planregister.

 

Kontakt

Mona Rabben
Rådgjevar byggesak
Telefon: 56 32 75 86