Rullering av kommuneplanens arealdel - følg prosessen her

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Vedteke planprogram - Rullering av kommuneplanens arealdel (PDF, 618 kB)

Kommuneplanen vil verte revidert i tråd med føringar og rammer som går fram av planprogrammet.

Det er høve til å kome med innspel til planen utover hausten 2017. Det vil og verte høve til å kome med innspel når planen vert sendt ut på offentleg høyring, og før det vert fatta endeleg vedtak.

Ved spørsmål kan de ta kontakt med arealeininga v/Mona Rabben og Ole-Karsten Midtgård.

Høyringsfrist 14.01.18
 

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Ole-Karsten Midtgård
leiar areal
Telefon: 56327527
Mona Rabben
Rådgjevar
Telefon: 56 32 75 86