Planar på høyring
Publisert 05.02.2018
Reguleringsplan Austefjorden til Steinsland

Forvaltningsstyret – planutvalet i Sund kommune, vedtok 22.01.2018 i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 å leggje ut på offentleg høyring detaljregulering for «Fv. 555 Steinsland – Austefjorden
 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17