Godkjende planar
Tittel Publisert Type
Kommunedelplan vassmiljø, vassforsyning og avlaup 2015-2025

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent kommunedelplan vassmiljoe, vassforsyning og avlaup 2015-2025.pdf
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2012-2015

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2012-2015.pdf
Kulturplan for Sund 2012-2022

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturplan for Sund 2012-2022.pdf
Planprogram for rullering av kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram for rullering av kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021.pdf
Trafikksikringsplan 2015-2025

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent trafikksikringsplan 2015-2025.pdf
Rehabiliteringsplan 2012-2015

13.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rehabiliteringsplan 2012-2015.pdf
Landbruksplan 2016-2020

30.03.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned landbruksplan_2016-2020.pdf
Kulturminneplan for Sund 2017-2022

07.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturminneplan_for_sund_2017-2022.pdf
Planprogram Golta næringsområde

08.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planprogram_golta_naeringsomraade_vedteke_i_kommunestyret_mai_2017.pdf
Planprogram - Rullering av kommuneplanens arealdel

03.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planprogram_kpa_-_vedteke_i_kommunestyret_20.06.17(2).pdf
Kommunedelplan Skogsskiftet

06.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned godkjent_plan_-_kommunedelplan_skogsskiftet.pdf
Overordna prinsipp for bruk av utbyggingsavtaler

04.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned overordna_prinsipp_for_bruk_av_utbyggingsavtalar_i_sund_kommune_-_vedteke_12.05.2015.pdf
Ruspolitisk handlingsplan

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ruspolitisk handlingsplan.pdf
Bustadsosial plan 2014 - 2017

29.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bustadsosial plan 2014 - 2017.pdf
Kommuneplanen sin samfunnsdel

04.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sund 2030 - kommuneplanen sin samfunnsdel - vedtatt 19.06.18.pdf