Pris ved deling av eigedom

Frådeling, jordlovsbehandling og oppmålingstenester vert fakturert av Sund kommune etter gjeldande satsar fastsett i gebyrregulativ.

Sist endra 24.05.2017

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Ole-Karsten Midtgård
leiar areal
Telefon: 56327527