Pris ved deling av eigedom

Frådeling, jordlovsbehandling og oppmålingstenester vert fakturert av Sund kommune etter gjeldande satsar fastsett i gebyrregulativ.

Prisar ved deling av eigedom (PDF, 792 kB)

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27