Pris ved deling av eigedom

Frådeling, jordlovsbehandling og oppmålingstenester vert fakturert av Sund kommune etter gjeldande satsar fastsett i gebyrregulativ.

Sist endra 23.03.2017

Kontakt

Mona Rabben
Mona Rabben
leiar areal
Telefon: 56 32 75 86