Skjema byggesak

Her er ei oversikt over skjema du treng i ei byggesak 

Skjema Byggesak
Skjema Byggesak
Skjema
Byggesaksblanketter - Direktoratet for byggkvalitet
Førespurnad om førehandskonferanse (.PDF, 198 kB)
Søknad etter veglova
Søknad kommunal veg (.PDF, 52 kB)
Søknad om løyve til tilknytning til offentleg vatn og avlaup
Søknad om tiltak i sjø
Klikk på lenk for å opne skjema. Skjema må skrivast ut, fyllast ut og sendast inn til Sund kommune, pb 23, 5371 Skogsvåg. Sund kommune brukar ikkje ByggSøk.

 

Kontakt

Sigrid Midttveit
Konsulent byggesak
Telefon: 56 32 75 88
Steffen Molnes
Rådgjevar byggesak
Telefon: 56 32 75 35