Skjema byggesak

Her er ei oversikt over skjema du treng i ei byggesak 

Skjema Byggesak
Skjema
Byggesaksblanketter - Direktoratet for byggkvalitet
Førespurnad om førehandskonferanse (.PDF, 198 kB)
Søknad etter veglova
Søknad kommunal veg
Søknad om løyve til tilknytning til offentleg vatn og avlaup
Søknad om tiltak i sjø
Klikk på lenk for å opne skjema. Skjema må skrivast ut, fyllast ut og sendast inn til Sund kommune, pb 23, 5371 Skogsvåg. Sund kommune brukar ikkje ByggSøk.

 

Kontakt

Sigrid Midttveit
rådgjevar
Telefon: 56 32 75 88
Steffen Molnes
jurist/rådgjevar
Telefon: 56 32 75 35