Klage byggesak

Fristen for å klage er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er tilstrekkeleg at klaga er postlagt innan fristen.

Fylkesmannen i Hordaland er klageinstans, men klaga skal sendast til Sund kommune. Saka vil bli vurdert av eining areal. Dersom den ikkje vert teken til følge, vert saka send til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg vedtak/avgjerd.

Klaga må vere underteikna, nevna det vedtak som det vert klaga over og du må legga fram dei endringane du ønskjer. Klaga må grunngjevast.

 

Sist endra 27.03.2017

Kontakt

Mona Rabben
Rådgjevar
Telefon: 56 32 75 86