Saksbehandling

Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte vedtak skal utføres forsvarlig.

Kontakt

Sigrid Midttveit
rådgjevar
Telefon: 56 32 75 88
Steffen Molnes
jurist/rådgjevar
Telefon: 56 32 75 35