Universell utforming

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal vere universelt utforma slik det følger av bestemmelser i forskrifta, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegna for personar med funksjonsnedsetting.

Krav om universell utforming av byggverk