Byggesak

Byggesaksavdelinga kan rettleie deg i konkrete spørsmål i samband med søknad om tiltak etter plan- og bygningslova. 

Dersom du har behov for avklaringar utover dette, kan du bestille ein førehandskonferanse hos oss.  

Før du ringjer bør du ha klart gards- og bruksnummer, eventuellt saksnummer dersom du har ei pågåande sak hos oss. 

Sund kommune brukar ikkje ByggSøk.