Kva tid bør eg kontakte barneverntenesta?

 

  • Når du som forelder / føresett er sterkt uroa for barnet / ungdommen din
  • Når du ser at eit barn ikkje får dekka grunnleggjande behov for omsorg, tryggleik, mat og stell
  • Når du ser at eit barn er utan tilsyn av vaksne og verkar skremt og engsteleg
  • Når du har mistanke om at eit barn blir utsett for fysisk eller psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • Når du er bekymra for om foreldra har store rusproblem
  • Når du er bekymra for om foreldra har store psykiske problem
  • Når foreldre mister styringa over barnet sitt

 

Sist endra 03.04.2017

Kontakt

Sund Barnevernteneste
Telefon: 56 32 75 00
Mobil: 971 82 030