Barnevernvakta

Barnevernvakta er akuttberedeskapen til barnevernet på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpa barn og familiar i krise som treng hjelp raskt.

Opningstid:

  • Måndag - torsdag 08:00 – 21:00 (bakvakt i perioden 21:00 – 08:00)
  • Fredag - sundag bakvakt.

Interkommunalt samarbeid:

Interkommunalt samarbeid med Sund og Øygarden kommunar. Samarbeid med Askøy kommune i helger/helgedagar.

Informasjon om barnevernsvakta i felles portal for barnevernvaktene i Noreg