Barnehagetilbodet i Sund

I Sund kommune har vi 5 kommunale barnehagar og ein privat barnehage, Sauafjellet FUS barnehage.  

Alle dei kommunale barnehagane i Sund har opningstid frå kl . 07.00 - 16.30 måndag til fredag.

Sauafjellet FUS barnehage har opningstid frå kl. 06.45-17.15

I Sund kommune har vi samordna opptak. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kjem inn etter søknadsfristen, vert handsama etter kvart som dei kjem inn. Barnehageåret startar 15. august.

Kontakt

Inger Elin Skårdal Hetlevik
Inger Elin Skårdal Hetlevik
Barnehagekonsulent
Telefon: 56 32 75 52
Mobil: 48 12 37 66