Søkje plass i barnehage

Ynskjer du plass i ein av Sund kommune sine barnehager må du søkje elektronisk.

Dersom du har fleire barn må du sende inn eit skjema for kvart barn. 

Søknadsfrist til hovedopptak er 15. mars

Dersom det kjem inn søknader etter frist for hovedopptak vert desse handsama fortløpande.

Sund kommune har ein privat barnehage, Sauafjellet FUS barnehage. Søknader til denne barnehagen skal sendast inn på samte måte som til dei kommunale barnehagane via vårt elektroniske søknadssenter. Barnehagane i Sund kommune har samordna opptak.

Sist endra 26.06.2017