Pris barnehage

Prisar
Tilbod Pris Pris 30 % Pris 50 % Mat m/kokk
5 dg/9t veke 3040 2128 1520 350
3 dg/9t veke 2219 1554 1110 255
2 dg/9t veke 1611 1128 806 205
Pris ekstra timar kr. 50 kr. 50
Pris ekstra dag kr. 252 kr. 252
For seint henta kr. 167,- pr. time kr. 167,- pr. time

Barnehageprisen er regulert av Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §1, som definerar maksimalgrensa for foreldrebetaling.

Betaling for kost kjem i tillegg.

Det er viktig å merka seg at pris for reduserte plassar kan variere mellom kommunale og private barnehagar.