Søkje plass i barnehage

Ynskjer du plass i ein av Sund kommune sine barnehager må du søkje elektronisk. (legg lenk når nytt skjemamottak kjem)

Dersom du har fleire barn må du sende inn eit skjema for kvart barn. 

Søknadsfrist til hovedopptak er 15. mars

Dersom det kjem inn søknader etter frist for hovedopptak vert desse handsama fortløpande.

Sund kommune har ein privat barnehage, Sauafjellet FUS barnehage. Søknader til denne barnehagen skal sendast inn på samte måte som til dei kommunale barnehagane via vårt elektroniske søknadssenter. Barnehagane i Sund kommune har samordna opptak.

Sist endra 23.03.2017

Kontakt

Anne Britt Fanekrog
Anne Britt Fanekrog
Barnehagekonsulent
Telefon: 56 32 75 59
Mobil: 909 76 795
Inger Litlere
Inger Litlere
Barnehagekonsulent
Telefon: 56 32 75 52
Mobil: 481 23 766