Søknad om kulturmidlar 2017

Kommunal stønad til å drifta laga kan tildelast etter søknad frå lag og organisasjonar som er lokalisert og har aktivitet i Sund kommune. Arbeid for og med barn og unge har prioritet. Årsmelding, rekneskap og budsjett må fylja med søknaden innan fristen.

Ein må søkja på digitalt søknadsskjema:

Søknadsfrist 1. april

 

Nærare informasjon får ein ved å ta kontakt med servicekontoret eller kulturkontoret.

Sist endra 28.02.2017
Login for redigering