Frivilligforum i Skogsskiftet

Sund kommune inviterer til eit første frivilligforum for styremedlemer i frivillige lag og organisasjonar 27.mars. kl 19.00 – 21.00 på Aktivitetssenteret i Skogsskiftet.

Frivillighet Norge vil ha regien på det første frivilligforumet. Dei vil snakka generelt om frivillig arbeid, kva frivillige blir motiverte av og korleis ein kan bruka verktøy som frivillig.no for å styrka rekrutteringa til laget. Det vil bli rom for spørsmål og samtaler.

Påmelding innan 23.mars til laila.klemetsaune@sund.kommune.no

Sist endra 09.03.2017
Login for redigering