Totalforbod mot utandørs brenning - innskjerping

Brann - Klikk for stort bilete Brann og redningssjefen gjer no ei innskjerping i det allereie nedlagde forbodet.

Det er ikkje lenger tillatt å grille anna enn i eigen hage, og KUN bruk av gass- eller elektrisk grill er tillate. ALL bruk av eigongssgrill, bålpanne eller noko form for kolgrill er FORBODE.

Brann og redningssjefen gjer no ei innskjerping i det allereie nedlagde forbodet. Det er ikkje lenger tillatt å grille anna enn i eigen hage, og KUN bruk av gass- eller elektrisk grill er tillate. ALL bruk av eigongssgrill, bålpanne eller noko form for kolgrill er FORBODE!

Det betyr:

  • Det er ikkje lov å grille, tenne bål eller bruke eingongsgrill i eller i nærleiken av skog og mark, eller i strandsona  
  • Det er lov å grille i eigen hage så lenge dette ikkje medfører fare for spreiing av brann til skog og mark, men kun bruk av gass- eller elgrill er tillate
  • Totalforbodet omfattar Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune.