Spelemidlar 2019

Bilete av myntar, kulepennar og papir - Klikk for stort bilete Lag og organisasjonar i Sund kan søkja om spelemidlar. Søknadsfrist er 15. oktober 2018

Lag og organisasjonar i Sund kan søkja om statstilskot til:

  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Ordinære nærmiljøanlegg


Ein må søkja på digitalt søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no


Ta kontakt for hjelp med kulturkontoret v/ Britt Tove F. Skaga e-post: britt.t.skaga@sund.kommune.no
eller tlf: 56 32 75 04


Søknadsfrist 15. oktober 2018