Søkje om kulturmidlar?

Bilete av myntar, kulepennar og papir - Klikk for stort bilete Kulturmidlar er ein kommunal stønad til å drifte lag og organisasjonar, og kan tildelast etter søknad frå lag og organisasjonar som er lokalisert og har aktivitet i Sund kommune.

Arbeid for og med barn og unge har prioritet.

Årsmelding, rekneskap og budsjett må følgje med søknaden innan fristen som er 1. april.

Ein må søkje på digitalt skjema: Søknad om kulturmidlar

Søknadsfrist 1. april


Nærare informasjon får ein ved å ta kontakt med kulturkontoret eller servicekontoret på tlf 56327500.