Ressurskoplingamidlar 2019

Bilete av søknadsskjema for ressurskoplingsmidlar - Klikk for stort bilete Frist for å søkje om ressurskoplingsmidlar er 1. juni 2019

Ressurskopling skal fungera som eit spleiselag mellom frivillige og offentlege om prosjekt som skapar aktivitet i Sund. Det må leggjast fram budsjett og plan for gjennomføring av prosjektet saman med søknaden.

Søknad om ressurskoplingsmidlar skal sendast til Sund kommune, Pb 23, 5371 Skogsvåg eller til postmottak@sund.kommune.no

Søknadsskjema ressurskoplingsmidlar (PDF, 40 kB)