Invitasjon til å delta i forskning

Bilete av hender forma som eit hjerte - Klikk for stort bilete Har du mista eit familiemedlem eller ein nær ven i narkotikarelatert død?

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet ønskjer å rekruttere deltakarar til  forksningsprosjekt med dette som tema.

Kvart år dør 250-300 peronar i Norge på grunn av narkotiabruk. Forskningsprosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død" starta opp i november 2017.

Det vert no rekruttert etter etterlatte familiemedlemmar som kan svare på ei spørjeundersøking. Deltakarar må vere over 18 år, og det må vere minst 3 månader sidan tapet, men det er ikkje ei maksgrense for når dødsfallet har skjedd.

Dersom du ønsker å delta, kan du ta kontakt med:

  • Professor Kari Dyregrov på e-mail kdy@hvl.no eller sms/telefon 977 35 584
  • Post: Høgskulen på Vestlandet, v/Kari Dyregrov, Pb 7030, 5020 Bergen

 

Invitasjon til forskningsdeltaking - Klikk for stort bilete