Influensavaksine 2018

Vaksinasjon - Klikk for stort bilete Det blir vaksinering mot årets influensa på helsestasjonen i helsehuset fredag 26. oktober og onsdag 31. oktober. Begge dagane frå kl. 08.00 - 15.15

 Pris : 150 kr

 

Personar i desse gruppene blir særleg tilrådde å ta influensavaksine:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsboligar og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke - 2. og 3. trimester
 • Barn og vaksne med:
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk lungesjukdom(inkludert astma)
  • Kronisk hjarte- og karsjukdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • Nedsett infeksjonsforsvar
  • Svær alvorleg overvekt (BMI over 40)
  • Annan alvorleg eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege

Dersom du har spørsmå om vaksina, ta kontakt med helsestasjonen på telefon 56327500.