Publisert 16.08.2019

Sund VA har eit vassleidningsbrudd i Telavåg og har fått etablert mellombels vassforsyning. Sund VA oppmodar alle til å koka vatn som skal drikkast inntil prøvesvar kjem i morgon 17.08.2019. Ny informasjon vert då sendt ut.
 

Publisert 10.07.2019
Illustrasjonslogo for vår nye kommune

I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå enkelte tillitsvalde kome kritikk mot gjennomføringa av prosessen.  

Publisert 18.06.2019

FjellVAR AS blir renovasjonsleverandør frå 01.01.2020

Publisert 18.06.2019
Reol med bøker i Sund folkebibliotek

Sund folkebibliotek har desse opningstidene i sommar.

 

 

Publisert 09.06.2019

Sommaraktivitetar for ungdom 13 (12) – 18 år er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane i region vest, Fjell, Sund og Øygarden.

Publisert 13.03.2019

Anne Erdal (54) er tilsett som kommunalsjef for Økonomi i Nye Øygarden kommune.

Publisert 20.02.2019
Stranda skule

Skulane i Sund kommune vil i løpet av våren ha opptak av born i 1.-4. klasse som ynskjer plass i Skulefritidsordninga (SFO),skuleåret 2019/2020. Husk søknadsfrist som er 15. mars 2019.

Publisert 15.02.2019

No er tida inne for å finna fram strikketøyet.  I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren, og du kan no kjøpa mønster og garnpakke til denne.

Publisert 30.01.2019
Stranda skule

I veke 8 og 10 vert det innskriving for elevar som skal begynne i 1. klasse hausten 2019 i Sund kommune.

Publisert 16.01.2019

Tysdag 5. februar flyttar Sotra legevakt til nye lokale i Øygarden lokalmedisinske senter.