Publisert 19.06.2018
Adressenamn

I samband med samanslåing av Sund-, Fjell- og Øygarden kommunar må adressesystemet samordnast for å få eit eintydig adressesystem i Nye Øygarden kommune. På bakgrunn av dette føreslår prosjektrådmannen at totalt 64 adressenamn vert endra.

Publisert 14.06.2018
Brann

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18 kl 08:00!

Publisert 13.06.2018
Macbook

Tysdag den 12. juni fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS ein invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.

Publisert 01.06.2018
Brann

Brann og redningssjefen gjer no ei innskjerping i det allereie nedlagde forbodet.

Det er ikkje lenger tillatt å grille anna enn i eigen hage, og KUN bruk av gass- eller elektrisk grill er tillate. ALL bruk av eigongssgrill, bålpanne eller noko form for kolgrill er FORBODE.

Publisert 28.05.2018
Logo Sommarles

Bli med på sommarens lesekampanje. Registrer deg på sommarles.no, vinn premier og bli invitert på sommarlesefest 8. september.

Publisert 15.05.2018
Nytt fylkesvåpen

Har du ein god idè til kva som kan vere eit samlande fylkesvåpen for det nye fylket?

Publisert 10.04.2018
Rune Lid

Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018.

Publisert 09.04.2018
Venefamilie

Det kan vera utfordrande å vera einsleg mindreårig flyktning i Noreg. I Bergen har Raudekrossen fleire aktivitetar for denne gruppa. No vert det sett inn ressursar til eit  betre tilbod også i regionen vår.

Vi treng difor venefamiliar for einslege mindreårige flyktningar for at dei som enkeltpersonar vert integrerte og skaffar seg eit norsk nettverk.

Publisert 20.03.2018
Paul J

Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag.

Publisert 16.03.2018
Kari-Anne Landro, Børge Haugetun m

I dag skreiv 10 ordførarar frå bergensregionen under på ein avtale om samordna regional digitalisering under ei markering på det nyopna innovasjonssenteret i Rosenkrantzgate i Bergen.