Publisert 19.04.2017
Bil frå Safe Control

Driftsavdelinga i Sund kommune har engasjert Safe Control for fotografering av det kommunale vegnettet og vegar kommunen har vedlikehaldsansvaret for.

Publisert 02.04.2017
Johannes Kleppevik

Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å fremja kystkulturen i Hordaland. 

Frist for å koma med framlegg er 1. mai 2017

Publisert 27.03.2017
Utleige av kommunale bygg

Søkjarar som ønskjer tildeling i Sundhallen/ Strandahallen/symjehallen haust 2017 og vår
2018 må senda inn elektronisk søknad til Sund kommune.

Publisert 14.03.2017
Ryddeaksjonen Hold Norge Rent

BIR inviterer til vårdugnad! Målet er å rydde nærmiljøet og naturen for boss. Aksjonsperioden for Hold Norge rent er frå mandag 24. april til laurdag 13. mai