Publisert 13.04.2018
Deltaking i forsning

Har du mista eit familiemedlem eller ein nær ven i narkotikarelatert død?

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet ønskjer å rekruttere deltakarar til  forksningsprosjekt med dette som tema.

Publisert 11.04.2018
Ryddeaksjon

I år varar BIR sin vårdugnad frå 23. april til 11. mai. Få med deg familie, vener eller naboar og bli med!

Publisert 10.04.2018
Rune Lid

Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018.

Publisert 09.04.2018
Venefamilie

Det kan vera utfordrande å vera einsleg mindreårig flyktning i Noreg. I Bergen har Raudekrossen fleire aktivitetar for denne gruppa. No vert det sett inn ressursar til eit  betre tilbod også i regionen vår.

Vi treng difor venefamiliar for einslege mindreårige flyktningar for at dei som enkeltpersonar vert integrerte og skaffar seg eit norsk nettverk.

Publisert 09.04.2018
Folkehelseundersøkinga 2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt?

Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.

Publisert 04.04.2018
Illustrasjon idrettshall

Søkjarar som ønskjer tildeling i Sundhallen/ Strandahallen/symjehallen haust 2018 og vår 2019 må senda inn elektronisk søknad til Sund kommune.

 

 

 

Publisert 20.03.2018
Paul J

Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag.

Publisert 16.03.2018
Kari-Anne Landro, Børge Haugetun m

I dag skreiv 10 ordførarar frå bergensregionen under på ein avtale om samordna regional digitalisering under ei markering på det nyopna innovasjonssenteret i Rosenkrantzgate i Bergen.

Publisert 19.02.2018
Frå møte i fellesnemnda 19

Fellesnemnda vedtok i dag å setja ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal utarbeida et framlegg til nytt reglement og nye satsar for dei tekniske tenestene i den nye kommunen.

Publisert 08.02.2018
Lagbilde 2

Den 6. februar var det ei enkel markering av etableringa av Øygarden brann og redning IKS. Selskapet var operativt frå og med 1. januar 2018 og har om lag 70 tilsette.