Publisert 07.12.2018
Sissel Iren Nesse og Rune Lid

Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.

Publisert 30.11.2018
Logo vår nye kommune

Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.

Publisert 16.11.2018
Oljevernaksjonen rundt KNM Helge Ingstad 1


Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i forrige veke, er det synleg oljefilm på sjøen og i strandsona fleire stadar i Øygarden. Mange lurer på korleis dei skal stilla seg til denne situasjonen. Her er informasjon og råd.

Publisert 15.11.2018
folkehelseundersokinga

Resultata frå folkehelseundersøkinga i Hordaland er klar, og det er fleire funn som kan vere overraskande.

Publisert 08.11.2018
Vaksinasjon

Siste frist for unge kvinner født 1991 eller seinare som ønskjer å starte gratis HPV-vaksinasjon er sett til desember 2018.

 

Publisert 29.10.2018
Rune Lid

Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetja Rune Lid (51) som rådmann i Nye Øygarden kommune. Vedtaket vart gjort samrøystes. Rune Lid er i dag prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune og rådmann i Sund.

 
Publisert 25.10.2018
Stranda skule - modell 1 1
Sund kommunestyre vedtok 16. oktober å utvide Stranda skule med 6 nye klasserom.
Publisert 25.09.2018
Bål

Fredag 21. september vart nettsida vestbrannregion.no lansert. Den skal gje aktuell og nyttig informasjon til både innbyggarane og dei lokale brannvesena i regionen.

Publisert 18.09.2018
Gründerpris 2019

Norges Vel sin Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Gjennom denne prisen ønskjer Norges Vel å premiere og oppmuntre gründarar for deira innsats.

Publisert 14.09.2018
Søkje tilskot

Lag og organisasjonar i Sund kan søkja om spelemidlar. Søknadsfrist er 15. oktober 2018