Publisert 26.06.2017

Den 20.06.2017 har kommunestyret i Sund, gjort vedtak om at følgjande lokale forskrift skal gjelde i Sund kommune:

  • Forskrift om frist for spreiing av gjødselvare mv. av organisk opphav
Publisert 24.06.2017
Felles kommunestyremøte 21 juni 2017.jpg

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.

Publisert 20.06.2017
Bilete frå biblioteket

12.juni 2017 starta det andre offentlege intervjuskudioet i Hordaland. Frå no og dei næraste vekene kan alle innbyggarane i Sund ta med seg slektningar, naboar, arbeidskameratar eller kven det no enn er som har forteljingar det er verd å ta vare på. Viss erfaringane vert gode, vurderer biblioteket å skaffa eige utstyr slik at intervjustudioet vert permanent.

Publisert 20.06.2017
Paul J. Manger

Paul J. Manger (58) er tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga etter innstilling frå tilsetjingsutvalet. 

Publisert 09.06.2017
Overgang til digital radio

I Hordaland blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.

Publisert 06.06.2017
Grøfting

Det er høve til å søkje midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar) og tilskot til drenering av jordbruksjord for 2017.

Søknadsfristen er 20. august.

Publisert 01.06.2017
Saman for barna - barnevernsamarbeid med Fjell kommune.jpg

Sund barnevernteneste har frå 1. juni 2017 slått seg saman med Fjell barnevernteneste og har difor flytta til nye kontor på Straume, Sartor Storsenter. 

Publisert 16.05.2017
UCI-Road-World-Championships-Bergen-Norway-2017-bg361_1024-H700.jpg

Dei to dagane det vert sykkelritt i Øygarden og Fjell vert hovudtraséen for ritta stengd i tre timar. Vestsidevegen og Bildøyvegen vert regulerte. 

Publisert 19.04.2017
Bil frå Safe Control

Driftsavdelinga i Sund kommune har engasjert Safe Control for fotografering av det kommunale vegnettet og vegar kommunen har vedlikehaldsansvaret for.