Publisert 17.01.2018
Glesnes barnehage

Barnehagane i Sund kommune vil i løpet av våren foreta opptak av barn for barnehageåret 2018/2019.

Skulane i Sund kommune vil i løpet av våren ha opptak av barn i 1.-4. klasse som ønskjer plass i Skulefritidsordninga (SFO), skuleåret 2018/2019.
 

Publisert 05.01.2018
Aktivitetsvenn

Målet er å gje menneske med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.

Publisert 21.12.2017
Hender med giftering 1

Frå 1. januar 2018 har kommunane ansvar for gjennomføring av borgarlege vigsel  i Norge.
Ordførar og varaordførar har mynde til å vigsle brudepar. I tillegg kan kommunestyret gje vigselsmynde til personar som er tilsett eller er folkevalde i kommunen.

Publisert 12.12.2017
Arbeidsmiljøprisen 2017

I år gjekk Sund kommune sin arbeidsmiljøpris til kultureininga.

Publisert 12.12.2017
Førebuande fellesnemnd 11.12.17

Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019 

Publisert 08.12.2017
Informasjonsbrosjyre

Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ei informasjonsbrosjyre i postkassen. 

Publisert 08.12.2017
Sund videregåande avd. Sund

Ungdomskontoret tek imot ungdom og foreldre for å få rettleiing om vidare skulegang frå tysdag 28.11.17

Publisert 27.11.2017
Sund bygdebok

Frå 1. oktober kan du kjøpa bygdebøkene i Sund til redusert pris.

Publisert 20.11.2017
Frå møte 20 nov 2017

Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune. 

Publisert 26.10.2017
strandrydding.jpg

FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.