Publisert 19.10.2017
Nedlegging av grunnstein Lokalmedisinsk senter region vest.jpg

 - Dette lokalmedisinske senteret vil representera eit fantastisk løft for regionen her vest og ikkje minst for Nye Øygarden kommune når han vert ein realitet i 2020, sa ordførar i Fjell Marianne Sandalh Bjorøy, og retta ein stor takk til Helse Bergen som har vore svært positiv og løysingsorientert gjennom heile prosessen. Ho retta også takk til Husbanken som har bidrege med å finna gode finansierlingsløysingar.

Publisert 13.10.2017
Vaksinasjon

Det blir vaksinering mot årets influensa på helsestasjonen i helsehuset torsdag 26. oktober og tysdag 31. oktober. Begge dagane frå kl. 08.00 - 15.00

 Pris : 150 kr

 

Publisert 03.10.2017
Sund-ordførar Kari-Anne Landro

Fellesnemnda for ny kommune har vald Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar.

Publisert 26.09.2017
Sund bygdebok

Frå 1. oktober kan du kjøpa bygdebøkene i Sund til redusert pris.

Publisert 11.09.2017
Prosjektleiar Paul Manger

Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget)  på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020. 

Publisert 23.08.2017
Sigmund Kvernes og Tone Merethe Aasen

Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. 

Dette kom klart fram då styret i regionrådet var samla til møte i Sund i går. Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone-Merethe Aasen i SINTEF orienterte om eit prosjektforslag som skal gje eit breitt og mangfaldig utdanningsløp i samhandling med alle utdanningsnivå, offentleg sektor og forskingsmiljø. Tanken er at Straume skal verta eit attraktivt regionsenter som trekkjer til seg ungdom som vil utdanna seg.

Publisert 03.08.2017
Kantslått

Sund kommune tek til med kantklipping langs kommunale vegar.

Publisert 12.07.2017
Logo etablerersenteret

Etablerersenteret har klar haustens kurskalender.

Publisert 24.06.2017
Felles kommunestyremøte 21 juni 2017.jpg

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.

Publisert 09.06.2017
Overgang til digital radio

I Hordaland blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.