Vatn og avlaup

Sund vatn og avlaup AS er eit aksjeselskap som står for drift og utbygging av dei offentlege vass- og avlaupsanlegga i Sund kommune. 

For meir informasjon om vatn og avlaup, sjå www.sundva.no