Renovasjon

Klikk for stort bileteDet er BIR AS som utfører Sund kommune sine lovpålagte oppgåver innafor hushaldningsrenovasjon.   

Dette kan du levera gratis på gjenvinningsstasjonen:
Alt av papir/papp/drikkekartong, glas- og metallemballasje og plastemballasje, samt alt EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og farlig avfall, 1000 kilo pr innbyggjar gratis.

Husk at dess meir du kjeldesorterer av dei nemnde avfallstypane – til mindre avfall får du i restavfallsspannet. Dermed reduserer behovet for å setje fram restavfallsspannet til tømming og renovasjonsgebyret ditt blir lavare.

Det løner seg å kjeldesortera.

Opningstider gjennvinningstasjon i Sund, Midtstegen:

  • Måndag, onsdag og torsdag kl. 12.00 - 19.00
  • Laurdag kl. 09.00 - 16.00
     

Telefon 55 52 71 85