Næringsutvikling i Sund

Sund kommunestyre har som målsetting at kommunen skal vera næringsvennleg og møta dei som har planar om nærinngsutvikling på ein positiv måte. 

Kommunestyret har oppnemnt ein eigen politisk komite - Saksgruppe Næring og Utvikling - som kan følgje opp næringssaker.

Kommunen kan henta fagleg støtte i Gode Sirklar AS og Invest in Bergen, samt andre instansar som kommunen samarbeidar med.

Kontakt

Christian Alsaker
Prosjektingeniør
Telefon: 991 13 416
Mobil: 991 13 416