Jakt og fiske

Om du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av eit obligatorisk kurs som vert avslutta med eksamen. Det obligatoriske kurset har et omfang på 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Informasjon om kurset finn du hos Bergen kommune.

Hjortevald

Meir informasjon kjem

 

Forvaltingsplan for gås

Sund kommune arbeider med ein lokal forvaltingsplan for gjæser. Om ein har informasjon som kan vere nyttig i dette arbeidet, ver venleg å ta kontakt med Landbrukskontoret.

 

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27