Tilskot til rekruttering

Det er eit overordna mål at ordninga skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvarar som kan ivareta og styrkje verdiskapinga i landbruket regionalt. 

Det kan søkjast tilskot til tiltak som bidreg til å styrke rekrutteringa til dei offentlege og private naturbrukslinjene til den vidaregåande skulen. Enkeltbønder, eller enkeltføretak kan ikkje søkje på midla.

Årlege søknadsfristar  er 15. februar og 15. september.

 

Meir informasjon og lenke til søknadsskjema finn på Hordaland fylkeskommune si nettside.