Søknad om SMIL-Midlar

Klikk for stort bileteDu kan søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket ved å bruke digital innlogging via ID-porten/Altinn.

Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, samt redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg landbruksdrift. Sund kommune har fått ei ramme på kr. 40.000,-

Tilskot kan gjevast til føretak som er registrert i einingsregisteret som driv og/ eller eig ein landbrukseigedom, og  som har rett til produksjonstilskot.

Frå 2019 skal søknad sendast digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

 

Søknadsfristen er sett til 15. mai 2019

 

Slik gjer du:

  • Gå til sida www.altinn.no på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande
  • Velg landbruksføretaket ditt som Aktør
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp naudsynte vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk)
  • Søknad vert automatisk sendt til kommunen som landbrukseigedommen for tiltaket ligg i.

Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjema for deg. Dette vert ordna inne på www.altinn.no.

Ved spørsmål kan du kontakte:

For meir informasjon om ordninga:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27