RULL midlar

Grøn eng, fjell og fjord - Klikk for stort bileteRULL-midlane inneber tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanse for landbruket i Hordaland.

Søknadsfrist 15. oktober

Det er eit overordna mål at ordninga skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvarar som kan ivareta og styrkje verdiskapninga i landbruket regionalt.  

Det kan søkjast tilskot til tiltak som bidreg til å styrke rekrutteringa til de offentlige og private naturbrukslinjane på dei vidaregåande skulane.

Søknadsfristar er 15. april og 15. oktober.

Meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje finn du på www.hordaland.no