Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP)

  • Søknadsfrist vert sett av Fylkesmannen i Vestland og vert kunngjort
  • Du søkjer om regionalt miljøtilskot (RMP) via Altinn.no

Opplysningane du legg inn i søknaden i år kan hentast fram igjen til neste år. Tilskotet vert vanlegvis utbetalt i mars månad året etter. Tilskotsordninga er etablert for å oppretthalde kulturlandskapet og hindre forureining i frå landbruket.

Om du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskot, kan du ta kontakt med landbruksrådgjevar i kommunen eller finne meir informasjon på Landbruksdirektoratet si nettside.

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27