Søknad om tilskot til grøfting/drenering

  • Du kan søkje om tilskot til grøfting ved å fylle ut søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet.
    Søknad vert å sende til kommunen der arealet som skal verte grøfta ligg.

     

Statlig tilskot til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 1 000 per dekar. Ved annan grøfting kan det gis kr 15 per løpemeter grøft avgrensa opp til kr 1 000 per dekar. Berekna tilskot under kr 3 000 per søknad vert ikkje utbetalt.

Meir informasjon om søknad om grøfting finn du i Forskrift om tilskot til drenering.

Tildelt tilskot vert utbetalt etter at tilskotsmottakar har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomførast innan tre år i frå søknad vert godkjent. Kommunen og fylkesmannen kan foreta synfaring/stadlig kontroll hos føretaket.

Gravemaskin som grøftar - Klikk for stort bilete

 

 

 

 


Søknadsfrist 31. mai 2018