Søknad om tilskot til grøfting/drenering

Klikk for stort bileteFøremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord – til fordel for både avlingar og miljø.

Tilskot kan gjevast til eigar av, eller føretak som leiger, jordbruksareal med behov for ny drenering.

Sund kommune har fått ei ramme på kr. 30.000,-

Tilskot kan ikkje gjevast der tiltaket fører til:

  • Betrakteleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • Stor fare for flaum og vassureining
  • Fare for skade på automatisk freda kulturminne

Frå 2019 skal søknad sendast digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Slik gjer du:

  • Gå til sida www.altinn.no på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande
  • Velg landbruksføretaket ditt som Aktør, eventuelt deg sjølv dersom du søkjer som privatperson
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskot til drenering i jordbruket
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp naudsynte vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk)
  • Søknad vert automatisk sendt til kommunen som landbrukseigedommen for tiltaket ligg i.

Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjema for deg. Dette vert ordna inne på www.altinn.no.

Ved spørsmål kan du kontakte:

Inger-Lise O.H. Sæle på e-post ingsae@oygarden.kommune.no eller tlf. 56 38 53 49.

For meir informasjon om ordninga:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Søknadsfristen er sett til 15. mai 2019.

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27