Tilskot til avløysing ved sjukdom

Tilskot til avløysing ved sjukdom og liknande skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn. 
 

Korleis søkje?

Du søkjer tilskotet på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

Når du fyller ut søknaden vil du få melding om kva for dokumentasjon du må leggje ved. I søknaden kan du få ei førebels berekning av tilskotet.

 

For meir informajon om den nye søknadsordninga sjå www.landbruksdirektoratet.no