Tilskot til avløysing ved sjukdom

Landbruksdirektoratet utviklar for tida ei ny elektronisk løysing for søknad om og saksbehandling av tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Løysinga skal etter planen vere klar 15. august 2018.

For meir informajon om den nye søknadsordninga sjå www.landbruksdirektoratet.no