Tilskotsordningar landbruk

Vi forvaltar og kontrollerer fleire økonomiske ordningar som omfattar landbruket. Du kan søkje om produksjonstilskot, regionalt miljøtilskot (RMP) og SMIL midlar

Sist endra 27.02.2017

Kontakt

Birgitte  Ødven
Birgitte Ødven
rådgjevar
Telefon: 56 32 75 85