Tilskotsordningar landbruk

Vi forvaltar og kontrollerer fleire økonomiske ordningar som omfattar landbruket. Du kan søkje om produksjonstilskot, regionalt miljøtilskot (RMP) og SMIL midlar

 

 

 

 

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27