Forskrift for spreiing av gjødselvarer

Forskrifta er vedteken i kommunestyret 20.06.17

Sist endra 11.07.2017