Veterinærordning

Påkøyrd vilt eller skadde dyr og fuglar skal meldast til politi på telefon 02800. 

Rutinar ved trafikkulykker som involverer vilt:

  • Varsle politiet
  • Merk ALLTID skadestaden så godt som mogleg, eller vent til politiet/viltkontakt kjem

Opplys politiet/viltkontakt så godt det lar seg gjere om:

  • Tidspunkt for påkjørsel/observasjon
  • Kva for art det er snakk om, og dyrets alder og kjønn
  • Kor dyret gjekk
  • Om dyret hadde synlege skadar

Dyreklinikkar for smådyr i regionen:

Veterinær på dagtid for produksjonsdyr: