Eigarlause kattar

Dersom du har spørsmål knytt til kattar med dyrevelferdsmessige problem skal du ta kontakt med mattilsynet.

Mattilsynet si rolle i handtering av forvilla/eigarlause kattar er å ta hand om dyr som er sjuke, skada eller lir på ein anna måte.

Ved spørsmål kring kattar som utgjer eit ordensproblem skal du ta kontakt med politiet.

Dersom du har ei henvending om kattar som utgjer eit helse- og miljøproblem skal du ta kontakt til kommunehelsetenesta.

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27