Bandtvang

Det er generell bandtvang i perioden 1. april – 20. august.

Då Sund kommune pr. dato ikkje har eigne forskrifter i samband med bandtvang, gjeld offentleg lovverk om hundehald.

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Leiar Areal
Telefon: 56 32 75 27