Landbruk

Landbrukskontoret sine oppgåver er forvalting av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk , og forvalting knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.

Landbrukskontoret har også oppgåver innan område som omfattar miljø, forureining, viltforvalting og ulike tiltak innan jord- og skogbruk.  

Sist endra 27.02.2017

Kontakt

Birgitte  Ødven
Birgitte Ødven
rådgjevar
Telefon: 56 32 75 85