Søkjer etter fire kommunalsjefar

Logo stillingsutlysning - Klikk for stort bilete Kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune er no lyst ut. Søknadsfristen er 10. oktober.

 

Det vert lyst ut etter fire kommunalsjefar til områda Organisasjon og digitalisering, Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn.

I utlysingane vert personlege eigeskapar tillagt stor vekt.

- Det skal setjast saman eit team der det skal leggjast vekt på at teamet totalt sett har eit mangfald av persontypar og eigeskapar, heiter det i utlysinga.

Her er annonsane for dei fire stillingane